Τί συνδέει Κόκκαλη, Μπόμπολα, Ῥιζοσπάστη, Ἔθνος, ΚΚΕ, ΣΤΑΖΙ, KGB καί Mossad;;;

********************** Democracy *********************

15Σήμερα δὲν ἔχω πολλὰ νὰ προσθέσω.  H αφεντομουτσουνάρα μου εἶναι ἄνθρωπος ποὺ δὲν γράφει ὅ,τι κατεβάσει ἡ κούτρα του δίχως ἀποδείξεις.
Νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ μελετήσουμε μὲ μεγάλη προσοχὴ τὶς καταγγελίες μου, καὶ νὰ φροντίσουμε νὰ διαδοθοῦν. Ἄλλως τέ, η επιβίωσή μας εἶναι αμφίβολη μ’ αυτά τα λαμόγια που μας έτυχαν.

View original post 580 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s