Για τις “Νεφέλες” του Αριστοφάνη: (2) Η κωμωδία της Κρίσης

Λωτοφάγοι

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ «ΝΕΦΕΛΩΝ»

Ως κωμωδία, οι «Νεφέλες» παρουσιάζουν τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

(α) ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι «Νεφέλες» είναι κωμωδία που δεν έχει μεν την προφανή πολιτική θεματολογία άλλων κωμωδιών του ιδίου ποιητή, αλλά που άπτεται ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων κορυφαίας σημασίας για την πόλη, όπως είναι το κοινωνικό στάτους και οι ταξικές διαφορές, η παιδεία, η σχέση ανάμεσα στην παράδοση και τον νεωτερισμό, ο σοφιστικός τύπος ανθρώπου, το χάσμα των γενεών.

(β) ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Οι «Νεφέλες» στοχοποιούν ταυτόχρονα τόσο τη σοφιστική διδασκαλία και την προσκόλληση στον άκρατο και αμοραλιστικό νεωτερισμό όσο και την εξίσου ατελέσφορη εμμονή σε παρωχημένα μοντέλα εκπαίδευσης, τα οποία δεν παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για την προσαρμογή των νέων στον σύγχρονο κόσμο.

(γ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι «Νεφέλες» παρουσιάζουν αρκετά από τα τυπικά χαρακτηριστικά της Παλαιάς Κωμωδίας τόσο στη δομή όσο και στη γλώσσα, το ύφος και…

View original post 1,796 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: