Μαργκαρέτε Μπούμπερ-Νοϋμαν – Μίλενα από την Πράγα

Το όνομα Μίλενα Γιεσένκα είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Αν όμως το συνδυάσουμε με το όνομα του σπουδαίου συγγραφέα Φράντς Κάφκα και τα Γράμματα στη Μίλενα, το βιβλίο που περιλαμβάνει την αλληλογραφία τους τότε μας γίνεται πολύ πιο οικείο. Η αναφορά στη σχέση τις Μίλενας με τον Κάφκα περιλαμβάνεται σε ένα από τα κεφάλαια από το βιβλίο της Μαργκαρέτε Μπούμπερ-Νοϋμαν, με τον τίτλο Μίλενα από την Πράγα, ενώ στην αρχή όλων των κεφαλαίων παρατίθενται αποσπάσματα από τα γράμματα του Κάφκα στη Μίλενα.
Η ζωή της Μίλενας Γιεσένκα ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης και μυθιστορηματική. Η Μαργκαρέτε Μπούμπερ-Νοϋμαν, φίλη της Μίλενα και στήριγμα της στο ναζιστικό στρατόπεδο του Ράβενσμπρουκ συντάσσει την πρώτη βιογραφία της Μίλενας σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την απελευθέρωση της το 1963 ως πράξη φιλίας και μιας υπόσχεσης στην φίλη της που χάθηκε εντός του στρατοπέδου. Χαρακτηριστικά σημειώνει Γύρισα στην ελευθερία και τήρησα τη διαθήκη της Μίλενα:…

View original post 592 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s