«Κάτσε σε μια μεριά επιτέλους» – η ευφυΐα των υπερκινητικών παιδιών

Είναι στην φύση των παιδιών η κίνηση, το τρέξιμο, η διαρκής ζωηρή διάθεση. Για την ομαλή εξέλιξη ενός παιδιού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κινητικότητα! Η φυσική περιέργεια των παιδιών εξελίσσεται…

Πηγή: «Κάτσε σε μια μεριά επιτέλους» – η ευφυΐα των υπερκινητικών παιδιών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s