Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία: Δραγουμάνος

Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία: Δραγουμάνος

 

Στις μεταφραστικές μου σελίδες έχω μιαν ενότητα με τίτλο «Το κομπολόι του δραγουμάνου»· το κομπολόι αυτό είναι μαργαριταρένιο, θα μπορούσε να πει κανείς, επειδή εκεί μαζεύω μεταφραστικά μαργαριτάρια, όσα δηλαδή είναι κάπως αξιόλογα, διδαχτικά ή διασκεδαστικά. Δραγουμάνος, βέβαια, είναι στην προκείμενη περίπτωση ο μεταφραστής, αν και στην κοινή της χρήση η λέξη σημαίνει μάλλον τον διερμηνέα. Ποια είναι όμως η ιστορία της λέξης δραγουμάνος;

 Η λέξη πάει πολύ πίσω, είναι πιθανότατα τρισχιλιετής, αλλά όχι ελληνική. Στα ελληνικά είναι δάνειο από… από πού αλήθεια; Το λεξικό Μπαμπινιώτη καταγράφει ως κύριο τον τύπο δραγομάνος και δεύτερο τον τ. δραγουμάνος,και δίνει τη λέξη σαν δάνειο από τα ενετικά (dragomano), αραβικής αρχής, όμως το συνήθως εγκυρότερο λεξικό Τριανταφυλλίδη δίνει τον τύπο δραγουμάνος ως δάνειο απευθείας από τα αραβικά. Με τον Τριανταφυλλίδη συμφωνούν και οι Καχανέ, που θεωρούν ότι το βυζαντινό δραγομάνος/δραγουμάνος, δάνειο από…

View original post 924 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s