Τι πάει να πει Πάσχα;

Περιθώριο

1a-274.jpg

Η λέξη Πάσχα, προέρχεται από την Αραμαϊκή λέξη pasha που αυτή με την σειρά της προέρχεται από την Εβραϊκή λέξη pesah, που σημαίνει “εκείνος που προσπέρασε”. Αυτό βέβαια μας παραπέμπει στην “Έξοδο”, που είναι το δεύτερο βιβλίο της Πεντατεύχου και συνάμα το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου στην δέκατη πληγή του Φαραώ,  Άγγελος Κυρίου θανάτωσε τους πρωτότοκους γιους των Αιγυπτίων και έσπειρε τον τρόμο και τον όλεθρο, αφού πρώτα όμως ενημέρωσε τους Εβραίους, να σφάξουν ένα αρνάκι και με το αίμα του να βάψουν την πόρτα του σπιτιού τους, ούτως ώστε να τους προσπεράσει και να μην πάθουν τίποτα. Στο εδάφιο από την Έξοδο αναφέρει “παρελεύσεται κύριος πατάξαι τους Αιγυπτίους και όψεται το αίμα επὶ της φλιάς και επ’ αμφοτέρων των σταθμών͵ και παρελεύσεται κύριος την θύραν και ουκ αφήσει τον ολεθρεύοντα εισελθείν εις τας οικίας υμών πατάξαι”. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε σφάζουμε αρνάκια. Κλείνοντας, να αναφέρω πως…

View original post 10 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: