Τότε..

Περιθώριο

Τότε που η αλληλεγύη ήταν βίωμα ζωής. Τότε που η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο ήταν κάτι δεδομένο. Τότε που οι άνθρωποι πονούσαν τον γείτονα τους. Τότε που τα σπίτια κτίζονταν με την βοήθεια της γειτονιάς.

.. κάπου στην Ήπειρο.

Φωτογραφία: Αγνώστου ταυτότητας

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: