Κυπριακό άσμα – Το πρόβατον, ο λαγώς και ο χοίρος

Περιθώριο

Untitled.png

Στο ιστολόγιο μας συχνά – πυκνά παρουσιάζουμε διάφορα Κυπριακά άσματα, (το τελευταίο ήταν η οκνηρά σύζυγος) διαφόρων θεμάτων, που δυστυχώς σήμερα είναι παντελώς άγνωστα στον κόσμο.

Όσον αφορά τον συγγραφέα τους, κανείς δεν γνωρίζει από ποιους γράφτηκαν αφού καταγράφηκαν από διάφορους χρονογράφους στο πέρας των χρόνων. Πολύ πιθανόν οι περισσότεροι να μην ήξεραν να γράφουν καν την τότε εποχή. Το πιο κάτω άσμα καταγράφηκε στο βιβλίο του Αθανάσιου Σακελάριου “Τα Κυπριακά”, στον 2ον τόμο που εκδόθηκε το 1891.

Το σημερινό άσμα έχει να κάνει με την “δευτέρα παρουσία” των ζώων, θα έλεγα χαριτωλογόντας, άφου όπως αναφέρει στον πρώτο στίχο “ Ήρτε βουλή ‘που τον Θεόν τα ζώα να κριθούσιν”.

Το πρόβατον, ο λαγώς και ο χοίρος

Ήρτε βουλή ‘που τον Θεόν τα ζώα να κριθούσιν

Επολοήθην κούδελλος κη εκεί χαμαί και λέει,

Κη εμέν’ αν με κουρέψουσι με κάμουσι καυκάραν,

Πάω ‘ς τα χειλοπόταμα και τρώω αρκοκινάραν

Και φέρνω…

View original post 84 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: