Μια όρνιθα έγινε πετεινός χωρίς επέμβασιν

Περιθώριο

Στο παρελθόν είχαμε παρουσιάσει ξανά διάφορα αποκόμματα, από παλιές εφημερίδες αλλά νομίζω το σημερινό σπάει όλα τα κοντέρ και χαρίζει αύθονο γέλιο 🙂

Εις το χωρίον Καβέτζο, πλησίον της Μοδένας, παρετηρήθην ένα περίεργον φαινόμενον μεταβολής γένους. Πράγματι μια όρνιθα η οποία εγέννα καθ’ εκάστην έναν ωόν, μετεβλήθην αιφνιδίως εις πετεινόν, με υπερήφανον βάδισμα, και ο οποίος με θριαμβευτικό “κοκορίκο” διεκύρηττε την μεταβολή του, η οποία επετεύχθη άνευ χειρουργικής επεμβάσεως.

Εφημερίδα Έθνος – 8 Ιουλίου 1953

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s