Τόσο απλή ήταν η ζωή

Περιθώριο

{…} Ξυπόλυτη, πρωί-πρωί, πήγαινε στην πηγή και έφερνε νερό στο σπίτι… Τόσο απλή και όμορφη ήταν η ζωή…

Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: