Το πρώτο σχολείο στην Κύπρο – Λάρνακα 1733

Περιθώριο

old_taxi.jpg

Το σημερινό μας κείμενο είναι κατά κάποιον τρόπο η συνέχεια ενός παλαιότερου κειμένου, “Οι πρώτοι δάσκαλοι επί Τουρκοκρατίας – 1571” με διαφορά πως σήμερα θα αναφερθούμε στο πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στην Κύπρο.

Κατά τον 18ον αιώνα, όταν η Τούρκικη διοίκησης άρχισε να γίνεται πιο επιεικής, άρχισαν να δημιουργούνται και τα πρώτα δημόσια σχολεία. Στην Κύπρο, συγκεκριμένα στην Λάρνακα, ιδρύθηκε το 1733 το πρώτο Ελληνικό σχολείο από τον Μητροπολίτη Κιτίου Ιωαννίκιο Γ΄ (1727-1737).

Πρώτος δάσκαλος του σχολείου ήταν ο διάκονος Φιλόθεος ο οποίος ήταν απόφοιτος της Ελληνικής Σχολής του Χαλεπίου (1726). Για τον διάκονο Φιλόθεο δεν διασώθηκαν ιδιαίτερες πληροφορίες εκτός από το ότι γεννήθηκε στην Λάρνακα, ο πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Νικολούδιας και ο πρώτος του μισθός, σαν δάσκαλος, ήταν 60 γρόσια. Από ιστορικές αναφορές, ο διάκονος Φιλόθεος πέθανε το 1750. Τον διαδέχθηκε ο πάτερ Σιλβέστρος.

Το σχολείο, για τα πρώτα 4 χρόνια, στηριζόταν στην υλική και οικονομική…

View original post 56 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: