Μία Ελλάδα δίχως Έλληνες

Εpanastatika fterougismata

Η Ελλάδα πέρασε κατά καιρούς διάφορα δεινά από φίλους κι εχθρούς της, επειδή στάθηκε εμπόδιο στα σχέδια των ισχυρών. Οι ισχυροί όμως έχουν την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κάθε φορά τα πιο σύγχρονα και δόλια μέσα για να πετύχουν τα σχέδιά τους.
Η πατρίδα οδηγήθηκε από τους κυβερνόντες σαν ακυβέρνητο καράβι στην καταστροφή, μια καταστροφή που προέρχεται από πολλά ανοιχτά μέτωπα. Βολές από το εσωτερικό της κοινωνίας αλλά κι από το εξωτερικό.
Η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης οδήγησε τα παιδιά – τους νέους μας επιστήμονες να μεταναστεύουν στο εξωτερικό κι ως αντιστάθμισμα να εγκαθίστανται στην πατρίδα μας εκατομμύρια μετανάστες.
Η μείωση των γεννήσεων από τις Ελληνικές οικογένειες σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη τάση των μεταναστών να γεννούν πολλά παιδιά, οδηγεί στην εξαφάνιση της φυλής μας.
Το πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας μας έχει πέσει πολύ χαμηλά, λόγω των εισροών αγκυλωμένων εθίμων και παραδόσεων των μεταναστών, που δυσκολεύονται να…

View original post 103 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: