Πλάνης εν Κενώ

newspapers.jpg

Μη έχοντας
κάτι προσωπικό να περιμένεις,
πλανιέσαι ανάμεσά μας
πότε αδιάφορος τάχα
και πότε με ζωηρό ενδιαφέρον
για τα δικά μας.
Μα έτσι δεν θ’ αποκτήσεις ποτέ
αυτό που σου λείπει·
δεν μπορείς να το κλέψεις,
να το αρπάξεις, να το σφετεριστείς
ούτε να το δανειστείς·
πρέπει να το δημιουργήσεις.
Γι’ αυτό
τα βλέπεις όλα μελανά.
Με άλλα λόγια, πιο απλά,
επεκτείνεις την απελπισία
και την κενότητά σου
πάνω σε κάθε τι που βλέπεις,
που αγγίζεις, που νιώθεις·
και αυτό είναι ο κόσμος σου,
όπου ανήκουμε όλοι.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: