Η εκπαίδευση στην κοινότητα των Λατίνων της Κύπρου

Περιθώριο

Capture2.PNG

Οι δεσμοί μεταξύ των Λατίνων και των Κυπριών είναι βαθιά ριζωμένοι στην ιστορία του νησιού μας αφού χρονολογούνται από το 1126, όταν έμποροί από την Βενετία και την Γένοβα εγκαταστάθηκαν στο νησί.

Η ιστορία της λατινικής κοινότητας στο νησί ξεκίνησε ουσιαστικά 66 χρόνια αργότερα, το 1192, όταν ο τιτουλάριος Φράγκος βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, Γκυ ντε Λουζινιάν, αγόρασε το νησί από το σταυροφόρο βασιλιά της Αγγλίας, Ριχάρδο Α’ το Λεοντόκαρδο, που το είχε καταλάβει το 1191. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων για την Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα την μαζική μετανάστευση ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών και άλλων λαών, όπου τους δόθηκαν φέουδα και άλλα προνόμια.

Στο πέρασμα των αιώνων η λατινική κοινότητα είχε συμβάλει σε πολλούς τομείς στο νησί, ειδικότερα όμως στην εκπαίδευση. Τα λατινικά εκπαιδευτήρια ήταν πάντα ανοικτά, για όλον τον κόσμο, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκεύματος ή εθνικότητας, δίδοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες μαθητές για μόρφωση. Παλαιότερα, τα εκπαιδευτήρια διέθεταν και οικοτροφεία έτσι πολλοί…

View original post 259 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: