ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αριστούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [ΑΠΘ], με πολύχρονη διδακτική πείρα σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα παραδίδει μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Προετοιμασία για πτυχία όλων των επιπέδων. Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό και πακέτα ασκήσεων επί του αναλυτικού σχολικού προγράμματος. Τηλ. επικοινωνίας: 6984027314. Ειδικές τιμές για αδέλφια και ομαδική διδασκαλία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: