«ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ»: ΕΦΗΒΕΙΑ

"Μεταγνώση"

«Η άνοιξη είναι η νεότητα του έτους, ενώ η νεότητα είναι η άνοιξη της ζωής.»

(Chateaubriand)

“Ψυχολογικές αντιδράσεις οφειλόμενες στις βιοσωματικές αλλαγές της ήβης, όπως επιθυμία να μένει μόνος, νευρικότητα-ανησυχία, ευσυγκινησία, αντιδραστική στάση απέναντι στους γονείς και σε κάθε μορφή εξουσίας, αποστροφή προς την εργασία, αιδημοσύνη, αμφιθυμία, ονειροπόληση κ.α. είναι συνήθεις στην εφηβεία.”

Ως εφηβεία ορίζεται η περίοδος της ζωής του ανθρώπου, που αποτελεί το μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στην ωριμότητα και που αρχίζει με την εμφάνιση της ήβης και τελειώνει με την πλήρη σωματική και ψυχολογική ωρίμανση του ατόμου. Λέγοντας «ήβη» εννοούμε τα βιολογικά, ορμονικά φαινόμενα, τα οποία στα κορίτσια εκδηλώνονται στην ηλικία των 12-14 ετών και στα αγόρια στην ηλικία των 14-16 ετών περίπου. Λέγοντας «εφηβεία» εννοούμε το σύνολο των βιοσωματικών, αναπτυξιακών και ψυχικών μεταβολών που συντελούνται ανάμεσα στην παιδική και νεανική ηλικία· η χρονική της διάρκεια ποικίλει από πολιτισμό σε πολιτισμό.

View original post 562 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: