“Ανάδραση”: Βιβλιοπαρουσίαση – συζήτηση, με τη συμμετοχή μελών της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’

2 thoughts on ““Ανάδραση”: Βιβλιοπαρουσίαση – συζήτηση, με τη συμμετοχή μελών της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: