Οι πρώτες εφημερίδες στην Κύπρο

Περιθώριο

newspapers.jpg

Ο τομέας της δημοσιογραφίας και γενικότερα της ενημέρωσης των κατοίκων του νησιού ήταν σχεδόν ανύπαρχτος κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας δεδομένου ότι οι Οθωμανοί δεν επέτρεπαν να τυπωθεί οτιδήποτε ελληνικό έντυπο. Η δημοσιογραφία άρχισε να αναπνέει και να προοδεύει μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της Κύπρου από την Βρετανία το 1878.

Η φιλελεύθερη βρετανική κυβέρνηση, επέτρεψε στους κάτοικους του νησιού να εκδώσουν τις πρώτες εφημερίδες αλλά και να εκφράζουν άφοβα τις γνώμες τους μέσα απ’ αυτές. Η πρώτη εφημερίδα είχε τον τίτλο “Νέον Κίτιον” και εκδόθηκε από τον Θεόδουλο Κωνσταντινίδη στις 23 Μάιου 1879 με την οικονομική βοήθεια της κυπριακής αδελφότητας της Αιγύπτου. Παρακάτω παρουσιάζω ένα απόσπασμα από τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας.

“Μετά καρδιάς πλήρους ευγνωμοσύνης προς τους φιλομούσους εκείνους πατριώτας, τους ενθαρρύνοντας  με εις την έκδοσιν τυο νέου φύλλου εν Κύπρω, τανύω πάλιν τας χορδάς της δημοσιογραφικής λύρας, έχων ως πρόγραμμα τα εν τω πρώτω φύλλω της πρώτης…

View original post 289 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: