Χωρίς Επιστροφή

830404.jpeg

Χωρίς επιστροφή·
με τον ουρανό σου και τη γη
στο μυαλό και την ψυχή.

Χωρίς επιστροφή
σαν το δάκρυ
που κυλάει από το μάτι
με μια πίκρα πιο αψιά
κι από τ’ αλάτι.

Χωρίς επιστροφή
σαν λυγμός, σαν κραυγή,
σαν αγάπη που πεθαίνει την αυγή·
χωρίς επιστροφή
όταν κλείνουν οι πόρτες της ζωής
με μια οδύνη πιο βαθιά
και από του θανάτου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s